Design a site like this with WordPress.com
Get started

Nỗi buồn mùa Covid

Tôi làm việc tại nhà trong chiếc lồng vàngMơ về chuyến đi trong thời hậu-CovidVirus Corona lại bắt đầu chuyến đi sănTìm con mồi ở bất cứ nơi nào có thể Tôi mang nỗi buồn mùa Covid, bạn hiểu lòng tôi khôngTôi mang nỗi buồn mùa Covid, Chúa ơi hãy nhân từ với tôi ViệtContinue reading “Nỗi buồn mùa Covid”