Nỗi buồn mùa Covid

Tôi làm việc tại nhà trong chiếc lồng vàng
Mơ về chuyến đi trong thời hậu-Covid
Virus Corona lại bắt đầu chuyến đi săn
Tìm con mồi ở bất cứ nơi nào có thể

Tôi mang nỗi buồn mùa Covid, bạn hiểu lòng tôi không
Tôi mang nỗi buồn mùa Covid, Chúa ơi hãy nhân từ với tôi

Việt Nam ta đã làm rất tốt
Đuổi thẳng cổ Covid khỏi Hà Nội và Sài Gòn
Nhưng Delta Vari lại đến báo thù
Đừng bỏ cuộc bởi ta sẽ đấu lại được chúng thôi

Tôi mang nỗi buồn mùa Covid, bạn hiểu lòng tôi không
Tôi mang nỗi buồn mùa Covid, Chúa ơi hãy nhân từ với tôi

Thành phố trong giãn cách, ta đang làm tất cả những gì có thể
Ngăn chặn lây lan của dịch bệnh này
Ta mong chờ những mũi tiêm và sự tự do phía trước
Hy vọng về những ngày tốt đẹp hơn khi ta trở lại

Tôi mang nỗi buồn mùa Covid, bạn hiểu lòng tôi không
Tôi mang nỗi buồn mùa Covid, Chúa ơi hãy nhân từ với tôi

Vắc-xin là hy vọng duy nhất
Moderna, Astra, Pfizer hãy giải thoát chúng tôi
Chúng tôi trông cậy vào bạn
Bởi trong thâm tâm chúng tôi biết, đó là giải pháp duy nhất

Tôi mang nỗi buồn mùa Covid, bạn hiểu lòng tôi không
Tôi mang nỗi buồn mùa Covid, Chúa ơi hãy nhân từ với tôi

Màn đêm tuy u tối nhưng bình minh sẽ lại tới
Chúng ta phải mạnh mẽ và làm những điều đúng đắn
Nó sắp kết thúc rồi, chỉ một chút nữa thôi
Covid-19 sắp gặp ngày tận cùng của nó

Chúng tôi mang nỗi buồn mùa Covid, bạn hiểu lòng tôi không
Chúng tôi mang nỗi buồn mùa Covid, Chúa ơi hãy nhân từ với tôi

Bạn biết chúng tôi cần gì.

Copyright © 2021 Mark A. Ashwill. All rights reserved.

Việt Nam ơi, cố lên nhé! 

Got the COVID Blues (Lord, Have Mercy on Me)

Shalom (שלום), MAA

Published by maavn

An ex-pat education entrepreneur and international educator who lives in Viet Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: