Home

Lời Chào Từ Việt Nam!

Chào mừng đến với blog của tôi.

Latest from the Blog

Nước Mỹ điên loạn của tôi vẫn để người dân mang súng chạy loanh quanh

Trong lần về Mỹ gần đây, tôi bắt gặp một người đàn ông mang theo khẩu súng ngắn bên hông trong lúc mua đồ tại siêu thị. Mang tâm thức của một người vừa trở về từ Việt Nam, tôi nghĩ ngay anh này là cảnh sát. Nhưng rồi tôi nhanh chóng điều chỉnh vàContinue reading “Nước Mỹ điên loạn của tôi vẫn để người dân mang súng chạy loanh quanh”

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Get started